εὐλαβέομαι


εὐλαβέομαι
DP остерегаюсь

Ancient Greek-Russian simple. 2014.